เมืองน่าน จับมือนายอำเภอทำงานลดปัจจัยเสี่ยง เริ่มต้นงดเหล้าเข้าพรรษา

เมืองน่าน จับมือนายอำเภอทำงานลดปัจจัยเสี่ยง เริ่มต้นงดเหล้าเข้าพรรษา แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง ปีนี้ไม่มีเหล้าเบียร์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอภูเพียง

นายเอนก สิทธิ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงด เหล้าจ.น่าน เปิดเผยการดำเนินงานชวนนายอำเภองดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ว่า ปีนี้เราจะจุงมือนายอำเภอทั้ง 15 อำเภอ ร่วมกันทำให้เมืองน่านเป็นวิถีวัฒนธรรม งานบุญประเพณี ปลอดภัยปลอดเหล้าและปัจจัยเสี่ยง ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระสุนทรมุนี (เสน่ห์ ฐานสิริ) ประสานคณะสงฆ์ในพื้นที่ร่วมกันทำงาน คือ (บวร) วัด บ้าน โรงเรียนและสำคัญต้องขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่าน และนายอำเภอนักรณรงค์ที่ได้ร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับขุมชนและร่วมกระบวนการให้เมืองน่านเป็นเมืองวิถีวัฒนธรรม ที่คนทั้งประเทศหลงไหลที่จะมาเที่ยวชม ต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand