จังหวัดพะเยา สำรวจข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยใช้แบบประเมิน assist


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายสุทัศน์ มหาวรรณศรี ประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยาและคณะ ได้ออกประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ อบต.แม่สุก, รพ.สต. แม่สุก และ อสม.ต.แม่สุก อ.แม่ใจ

This image has an empty alt attribute; its file name is 282238271_1322798708245864_3272393539737609504_n-1441x1080.jpeg

เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยใช้แบบประเมิน assist ทั้งนี้เชิญชวน อสม.ประชาชนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ภายใต้แนวคิด “งดเหล้าเข้าพรรษา มหามงคล “ซุปเปอร์แม่พ่อ พอแล้วเหล้า”

This image has an empty alt attribute; its file name is 285789720_5481943451825163_4418399362057255746_n-1441x1080.jpeg

ลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ อบายมุข เพื่อสร้างสุขให้สังคม ตนเอง ครอบครัว”

This image has an empty alt attribute; its file name is 288716778_1071284903811415_7371310445720766757_n-1441x1080.jpegกองบรรณาธิการ SDNThailand