จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรม การ์ดน้อยร้อยรัก งดยาเสพติด งดเหล้า งดบุหรี่ To Be Number One

วันที่ 28 มิถุุนายน 2565 นายแพทย์ประทีป ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการเชิญชวนประชาชนอำเภอบัวเชด งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2565 ซึ่งทาง

นายปฐวีกานต์ สิงคนิภา Y-SDN อำเภอบัวเชด ร่วมกับนางนิภา กระแสเทพ ผอ.รพสต.สำเภาลูน และแกนนำประชาคมงดเหล้าอำเภอบัวเชด ได้จัดทำและชี้แจงรายละเอียดในจัดทำ “การ์ดน้อยร้อยรัก งดยาเสพติด งดเหล้า งดบุหรี่ To Be Number One” แก่ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูจากโรงเรียนทุกโรงในอำเภอบัวเชดกว่า 40 คน เพื่อให้เด็กในศพด.และนักเรียนในโรงเรียนได้ชวนครอบครัวงดเหล้าเข้าพรรษา ผู้รับรองการเข้าร่วมโครงการคือท่านนายอำเภอบัวเชด สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวเชด ซึ่งหลังจากนี้จะเริ่มแจกการ์ดให้น้องๆในทุกศพด.และโรงเรียนต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand