เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้างดบุหรี่และยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565)

24 มิถุนายน 2565 นางวรลักษณ์ พูดเพราะ ผู้ช่วยผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนอและทีมเจ้าหน้าที่ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนสื่อรณรงค์และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้างดบุหรี่และยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) และโรงเรียนมหาไถ่บ้านไผ่ศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

โดยมีคณะผู้บริหาร คุณครู นักเรียนกว่า 1,100คน เข้าร่วมกิจกรรมครั้ง มีทั้งส่วนของการแสดงของนักเรียน การแสดงนิทรรศกาลพิษภัยยาเสพติด การเล่นเกมส์ตอบปัญหาเกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติด เหล้า บุหรี่ ถือเป็นการพลังบวกให้แก่เด็กเยาวชน และสร้างจิตสำนึกให้ห่างไกลอบายมุข เพื่ออนาคตเด็กเยาวชนเหล่านี้จะได้เติมโตอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ยังได้มอบป้าย “ขอบคุณที่ไม่ดื่ม ไม่ขายสุรา ในสถานศึกษา” ให้แก่โรงเรียนถือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่ไม่มีการดื่มและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยังได้มีกิจกรรมให้เด็กๆไปชวนพ่อแม่ ผู้ปกครองไว้ร่วมลงนามงดเหล้าเข้าพรรษาที่จะถึงในเร็วๆนี้อีกด้วย

กองบรรณาธิการ SDNThailand