YSDN ขอนแก่น ผุดแคมเปญ “วันเกิดสร้างสรรค์ ร้านนมสร้างสุข”

เย็นวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น. ณ ร้านโอป้า นมสด ถนนกลางเมือง เขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรม “วันเกิดสร้างสรรค์ กับ ร้านนมสร้างสุข” ซึ่งจัดโดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้มีพื้นที่พบปะสังสรรค์ ทำกิจกรรมร่วมกันโดยปราศจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปลุกกระแสการบริโภคนม หรือเครื่องดื่มปลอดแอลกอฮอล์ทดแทน โดยเฉพาะการจัดเลี้ยงวันเกิดของเยาวชน

นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน (แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนและกิจกรรมพิเศษ) กล่าวว่า

จากการสำรวจของโครงการอำเภอบูรณาการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ของอำเภอกระนวน พบว่า เด็กและเยาวชนช่วงอายุ 12-15 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกอายุต่ำสุด 5 ปี ร้อยละ 0.8 % สาเหตุที่ดื่ม ครอบครัวชักชวนให้ดื่มเพื่อลอง ร้อยละ 55% และโอกาสดื่มมากที่สุดคือดื่มในการฉลองวันเกิด ร้อยละ 50% จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อปลุกกระแสการเลี้ยงวันเกิดในร้านนม โดยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีร้านนมเข้าร่วมโครงการ 2 อำเภอนำร่องคือ 1. อำเภอเมืองขอนแก่น ร้านโอป้า นมสด 2. อำเภอกระนวน ร้าน PHUREE และร้าน MIKII โดยเชิญชวนเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปีชวนครอบครัวหรือเพื่อนคนที่เรารักมาร่วมฉลองวันเกิดได้ที่ร้าน ร่วมสนุกกับกิจกรรมรับของรางวัลต่างๆในโอกาสวันเกิด ซึ่งมีรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่พิเศษใน Facebook Pages เยาวชนสร้างสุขขอนแก่น

นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวในการเปิดตัวกิจกรรมว่า

นมคืออาหารคือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มากที่สุดในโลกที่เราดื่มมาตั้งแต่เกิด แต่พอโตมาหลายคนกลับหันไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทนการดื่มนม ทำให้เป็นผลเสียต่อสุขภาพและร่างกายในที่สุด

รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบป้ายร้านนมสร้างสุข เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่เจ้าของร้านนม โอป้า นมสด และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับพิธีเปิดตัวกิจกรรม “วันเกิดสร้างสรรค์ กับ ร้านนมสร้างสุข” ในวันนี้

ภาพ/ข่าว แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชนและกิจกรรมพิเศษ สคล.ภาคอีสานตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand