พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชน YSDN อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น นายสถิต คำลาเลี้ยง นายอำเภอหนองนาคำ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พัฒนาแกนนำเยาวชน YSDN อำเภอหนองนาคำ และห้องเรียนสีขาว ห้องเรียนคนดี TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม

โดยมี นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอหนองนาคำ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ร่วมในพิธีเปิด โดยมีนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม และโรงเรียนเครือข่ายเข้ารับการอบรมจำนวน 250 คน โอกาสนี้

นายศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์ ผู้แทนสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของการจัดการอบรมครั้งนี้ว่า

โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม อำเภอหนองนาคำ เป็นหนึ่งในสี่ของพื้นที่ ที่ทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนต้นแบบ YSDN ซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอพระยืน อำเภอกระนวน และอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเนื้อหาในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนได้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ทำร่วมกัน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของชมรม To be number one จึงได้มีการบูรณาการการทำงานและหลักสูตรการอบรมร่วมกัน ซึ่งวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ชมรม To be number one ระดับจังหวัด มาเป็นวิทยากรในการอบรม

และเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่จะถึงนี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้มอบสื่อรณรงค์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งดเหล้า บุหรี่ ในสถานศึกษา และในชุมชน

ภาพ/ข่าว แผนงานพัฒนาศักยภาพเยาวชน ภาคอีสานตอนบน

กองบรรณาธิการ SDNThailand