ชุมชนบ้านแก้งร่วมใจงดเหล้า พักตับ เข้าพรรษานี้…!

ชุมชนบ้านแก้งร่วมใจงดเหล้า พักตับ เข้าพรรษานี้…!

นำโดยนายบุญตรี จันทะนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นายสาคร นาวิทยา รองนายก นายแดง พลภักดิ์ ประธานสภาฯ นายบุญมี เลคะฉันท์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุบลฯ และผู้นำชุมชนบ้านแก้ง ประชุมเตรียมวาระเข้าพรรษา ปี2565 หารือแนวทางการเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษานี้ ขยายจาก 3 หมู่บ้าน เป็น 11 หมู่บ้าน ร่วมทั้งจะมีการประชาคมหมู่บ้านถึงมาตรการชุมชนเกี่ยวกับงานบุญงานประเพณีปลอดเหล้า ปลอดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน ณ ศาลาบ้านแก้ง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการ SDNThailand