YSDN ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565

นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ มอบหมายให้ นายวันที ศรีภูธร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายเยาวชนงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนันการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

โดยมีปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้ากองอำนวยการ ผอ.กองทุกกอง ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านค้อ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กองบรรณาธิการ SDNThailand