จังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อมงดเหล้าเข้าพรรษา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ประงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ร่วมกับประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงราย และเยาวชน YSDN

เข้ากราบนมัสการขอพรพระเดชพระคุณ พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี 2565 พื้นจังหวัดเชียงราย ภาคีเครือข่ายเริ่มเตรียมความพร้อม วางแผน เพื่อให้ช่วงงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นการเตรียมการรณรงค์ จังหวัดจะเน้นไปที่ชุมชนคนสู้เหล้าซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ และ เพื่อขยาย เชื่อมเครือข่ายภาคี เช่น คณะสงฆ์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 วัฒนธรรมจังหวัด ท้องถิ่น รพ.สต.ในพื้นที่ เครือข่ายเข้าไปสนับสนุนสื่อ และบันทึกผ่านระบบคิวอาร์โค้ด ในแต่ละอำเภอ

กองบรรณาธิการ SDNThailand