เทศบาลตำบลกุดดู่ หนองบัวลำภู จัดงานประเพณี ” บุญบั้งไฟ สืบสานตำนานหลวงปู่บั้งไฟแสน”

๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลกุดดู่จัดงานประเพณี ” บุญบั้งไฟ สืบสานตำนานหลวงปู่บั้งไฟแสน”

ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสังเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายสยาม หัตถสงเคราะห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภูเขต 1 นางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายกอบจ.หนองบัวลำภู และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีในครั้งนี้ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมบั้งไฟปลอดเหล้า

โดยตำบลกุดดู่เป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้ ” MOU งานบุญประเพณีงานเทศกาลสำคัญปลอดเหล้าในระดับอำเภอโนนสัง” เป็นความร่วมแรงร่วมใจของชาวกุดดู่ ไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม แต่เป็นการอภิวัฒน์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างผาสุก เพื่อรักษามาตรการความปลอดภัยปลอดโรค จึงได้จัดกิจกรรมเน้นวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม เน้นความเรียบง่าย งดขบวนแห่ซึ่งเป็นการรวมคนจำนวนมาก รณรงค์ให้ละเล่นบั้งไฟปลอดเหล้า ปลอดการพนัน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระครูวิมลศีลคุณ อดีตเจ้าคณะอำเภอโนนสัง ตำนานหลวงปู่บั้งไฟแสนที่ชาวกุดดู่เคารพนับถือ เป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ที่มีคุณูปการณ์สำคัญต่อชาวกุดดู่อย่างแท้จริงณ วัดศรีสว่าง ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู#SDN#เครือข่ายงดเหล้า#เครือข่ายงดเหล้าหนองบัวลำภู#บุญประเพณีปลอดเหล้า

กองบรรณาธิการ SDNThailand