จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่าย เตรียมจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2565 “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม”

10 พค 65 ณ ห้องประชุมโรงแรมเฮอร์มิเทจ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ประชาคมงดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยงนครราชสีมาร่วมกับกลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุขนครราชสีมา

ประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่าย เตรียมจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2565 “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม”โดยบูรณาการการจัดงาน “ถนน TO BE NUMBER ONE ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ขับขี่ปลอดภัย “ ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีสถานศึกษา 4 แห่ง จึงจะ Kick off เพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากเหล้าบุหรี่ และอุบัติเหตุ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ซึ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือเทศบาลนครนครราชสีมา/สสอ.เมือง /สคล.อีสานล่าง /เครือข่ายครูและโรงเรียนปลอดบุหรี่ รร.บุญวัฒนา/รร.สุรนารี /วิทยาอาชีวศึกษา /รร.อนุบาลนครราชสีมา/รร.เมืองนครราชสีมา/รร.ลาดบัวขาว/สพม.นครราชสีมา/สพป.นครราชสีมา/นักข่าว นสพ.เดลินิวส์/แขวงการทางนครราชสีมา/รพ.มหาราช/YSDN.โคราช ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อนสุขภาวะคนโคราช ค่า#โคราชงดเหล้า#สสส.#สคล.#กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโชคชัย

กองบรรณาธิการ SDNThailand