เชิญสมัคร และ ร่วมงาน เดิน – วิ่ง การกุศล KAO NOI FUN RUN 2022

เครือข่ายองค์กรงดหล้าจังหวัดน่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) ร่วมกับ อำเภอเมืองน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เทศบาลตำบลดู่ใต้ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน หมู่บ้านพิมพฤกษา โรงแรมกาดน้ำทอง น่าน เพจ ที่นี่..เมืองน่าน บ้านเขาน้อย และ ชมรมวิ่ง บ่อบำบัด รันนิ่ง BBB เชิญร่วม งานเดิน – วิ่ง การกุศล ถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา วันวิสาขบูชา 15 ค่ำเดือน 6 ประเพณี แปดเป็ง ไหว้สา พระธาตุเขาน้อย

ภายใต้ชื่องาน KAO NOI FUN RUN 2022 ระยะทาง 4.1 กิโลเมตร วันรับสมัคร 1 – 10 พฤษภาคม 2565 ที่เพจ วิ่งเติมรัก กระซิบฮักน่าน โอนเงินผ่านธนาคากรุงไทย บัญชีชื่อวิ่งเติมรัก กระซิบฮักน่าน เลขที่บัญชี 679-8-72765-4 หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ร้าน เอนกผ้าม่าน ค่าสมัคร คนละ 150 บาท รับจำนวน 500 คน ได้รับเสื้อ1 ตัว + น้ำดื่ม + ผลไม้ตามฤดูกาล รับเสื้อ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2565 ณ ร้านเอนกผ้าม่าน

โล่ห์รางวัล มี 6 ประเภท ดังนี้

1. ประเภท เยาวชน ชาย อายุไม่เกิน 20 ปี โล่ห์ รางวัล 7 รางวัล จาก นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน

2. ประเภท เยาวชน หญิง อายุไม่เกิน 20 ปี โล่ห์ รางวัล 7 รางวัล จาก นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน และ กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

3. ประเภท ประชาชน ชาย อายุ 20 – 59 ปี โล่ห์ รางวัล 15 รางวัล จาก นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการการสำนักการกีฬา แห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่

4. ประเภท ประชาชนหญิง อายุ 20 – 59 ปี โล่ห์ รางวัล 15 รางวัล จาก นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

5. ประเภท ผู้สูงอายุ ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป โล่ห์รางวัล 3 รางวัล จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. )

6. ประเภท ผู้สูงอายุ หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป โล่ห์รางวัล 3 รางวัล จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. )

ผู้ที่จะวิ่งได้ต้องปฎิบัติ ตามมาตการป้องกันโรค ไวรัส โควิด ดั้งนี้

1. ผลตรวจ ATK ก่อนวิ่ง 72 ชั่วโมง

2. ฉีดวัคชีน ครบ 2 เข็มขึ้นไป

3. ผ่านการคัดกรองเข้างาน จากเจ้าหน้าที่ / อสม . อย่างเข้มข้น

ลิ้งค์สมัคร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb4SlkkqH6gfxRRrqsips3RtrtOIoPSf8eLCgFiwx6N8RuZw/viewform

กองบรรณาธิการ SDNThailand