ยุวชน Y-SDN อาสาสร้างสุข แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (มัคคุเทศก์น้อย)

วับที่ วันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมยุวชน Y-SDN อาสาสร้างสุข แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (มัคคุเทศก์น้อย)

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นยุวชนและไกด์นำเที่ยวจำนวน 30 คน เพื่อพัฒนาให้เป็นไกด์นำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ นำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวปลอดภัย ปลอดบุหรี่ ซึ่งอำเภอบึงโขงหลงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังระดับประเทศอยู่หลายแห่งเช่นถ้ำนาคาในอุทยานแห่งชาติภูลังกา น้ำตกถ้ำพระ หาดคำสมบูรณ์ และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นอีกจำนวนมากที่นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศให้ความสนใจ พร้อมที่จะยกระดับและพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ปลอดภัยปลอดเหล้า บุหรี่ โดยการเริ่มสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวจากไกด์นำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์น้อย ให้เป็นกระบอกเสียงสำคัญในการดูแลบอกต่อนักท่องเที่ยว ต่อไป

กองบรรณาธิการ SDNThailand