“เวทีประสานพลังเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง”

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 วันนี้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง โดยนายสอน ขำปลอด ได้มอบหมายหน้าที่ให้ทีมงาน เข้าไปประสานงานเพื่อเรียนเชิญ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ท่านเป็นประธานเปิดงานและการมอบรางวัลในเวที ‘สัปปายะ อวอร์ด ครั้งที่ 5’ ณ ห้องประชุมอุทัยธานี โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2555 นี้ โดยก่อนหน้านี้มีการจัดเวทีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561ที่โรงแรมเดียวกันนี้ โดยครั้งนั้นมีนายบำรุงรื่นบรรเทิงรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิด “เวทีประสานพลังเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง” และมอบรางวัลสัปปายะ อวอร์ด 4 รางวัล ได้แก่ การมอบโล่โรงเรียนปลอดเหล้าและบุหรี่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นายอำเภอณรงค์ 21 คนจาก 10 จังหวัด ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นการดำเนินการสนับสนุนในการขับคลื่นตามยุทธศาสตร์การรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในระดับภาค ย้อนกลับไปอีก 1 ปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ซึ่งก็ได้จัดเวทีสานพลังฯ สัปปายะอวอร์ด ซึ่งเป็นการจัดเวทีครั้งแรก ณ อาคาร อี ไอเบอรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว อำเภอเมือง พิษณุโลกหนังโป๊ไทย โดยครั้งนั้นก็ได้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล เช่นกัน จะมีใครที่เข้ารับรางวัลสำคัญ จะเป็นบุคคลองค์กรหน่วยงานที่สำคัญ ภาคประชาชนให้ความสำคัญ ให้เกียรติ ยกย่อง นับถือ นับเป็นรางวัลหนึ่งที่เหมือนดั่งคำขอบคุณของภาคประชาชน ต่อกลุ่มคนเหล่านี้ที่ได้ทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง พรุ่งนี้เวลาประมาณ 9:00 น ถึง 12:00 น มาชมไลฟ์สดบรรยากาศการมอบรางวัลสำคัญไปด้วยกันนะครับ

ปัณณทัต ปานเงิน สื่อ สคล.นล. รายงาน

กองบรรณาธิการ SDNThailand