จังหวัดหนองบัวลำภูจัดเวที”พัฒนาศักยภาพแกนนำคนหัวใจเพชร วิทยากรกระบวนการชุมชนคนสู้เหล้า ” รุ่นที่ 3

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภูจัดเวที”พัฒนาศักยภาพแกนนำคนหัวใจเพชร วิทยากรกระบวนการชุมชนคนสู้เหล้า ” รุ่นที่ 3 ณ ชุมชนโนนสวาท ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

มีผู้เข้าร่วมเป็นผู้นำชุมชนในตำบลอุทัยสวรรค์จำนวน 12 หมู่บ้าน โดยได้เรียนรู้กระบวนการการสร้างแกนนำในชุมชน พร้อมทั้งการจัดสภาพแวดล้อม โดยตำบลอุทัยสวรรค์เป็นพื้นที่นำร่องดำเนินกิจกรรมงานบุญประเพณีงานเทศกาลสำคัญปลอดเหล้า รวมไปถึงกิจกรรมงดเหล้าครบพรรษา ของอำเภอนากลาง ตามบันทึกข้อตกลง ขับเคลื่อนนโยบายงานบุญประเพณีงานเทศกาลสำคัญปลอดเหล้าและขับเคลื่อนกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ที่ลงนามร่วมกันระหว่างนายอำเภอนากลางและคณะทำงานด้านสุขภาพระดับอำเภอนายปฐพี ภูนาสอน กำนันตำบลอุทัยสวรรค์ในฐานะแกนนำผู้ขับเคลื่อนชุมชนในตำบลอุทัยสวรรค์กล่าวว่า ” การจัดกิจกรรมในเวทีครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญในการพัฒนาชุมชน โดยเริ่มต้นจากผู้นำชุมชนและคณะทำงานฝ่ายปกครองซึ่งถือเป็นแกนหลักที่ต้องเป็นต้นแบบให้กับคนในชุมชน ” พ.ศ. 2536 ตำบลอุทัยสวรรค์ได้ดำเนินกิจกรรมงานบุญประเพณีงานศพปลอดเหล้ามาอย่างต่อเนื่อง ช่วยแก้ปัญหาชุมชนในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรุนแรงการทะเลาะวิวาท ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจช่วยประหยัดรายจ่าย รวมไปถึงปัญหาในครัวเรือน และการเข้าถึงการดื่มของเยาวชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จึงได้จัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำคนหัวใจครั้งเพชรครั้งนี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเสริมกระบวนชวนช่วย เชียร์ ให้แกนนำคนหัวใจเพชรสามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน เข้าใจบริบทสภาพแวดล้อมของคนในชุมชน และสามารถเป็นวิทยากรหรือเป็นผู้ชักชวนให้คนในชุมชนเลิกเหล้าได้ในที่สุด#เครือข่ายงดเหล้า#สสส.#SDN#ชุมชนคนสู้เหล้า#ชุมชนโนนขมิ้น#ชมรมคนหัวใจเพชร#เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู

กองบรรณาธิการ SDNThailand