อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ขานรับนโยบายจังหวัด “ 1 อำเภอ 1 งานบุญปลอดเหล้า” พร้อมขับเคลื่อนงานบุญประเพณี ปลอดเหล้า ปลอดภัย ต้านภัย covid – 19

30 มีนาคม 2565 เครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู จัดเวทีเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานที่ผ่านมาในพื้นที่ ทั้งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 และการเตรีมความพร้อมในการดำเนินงานปีต่อๆไป

​อำเภอศรีบุญเรือง เป็นหนึ่งในพื้นที่ขับเคลื่อนงานบุญประเพณีงดเหล้า เริ่มจากงานงดเหล้าเข้าพรรษา ในหลายปีที่ผ่านมา และมีพื้นที่ขับเคลื่อนระดับชุมชน มีชมรมคนหัวใจเพชร หัวใจเหล็ก หัวใจหิน ที่ทำงานงดเหล้าเข้าพรรษาในชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีบุญเรือง ผู้แทนนายอำเภอศรีบุญเรืองในเวทีวันนี้กล่าวว่า “การดื่มแอลกอฮอล์นั้น มองไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลย นอกจากปัญหาที่ตามมาหลายด้าน”

อำเภอศรีบุญเรืองเอง ได้มีการจัดกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ทั้งอำเภอ ตำลและชุมชน ส่วนปีนี้ จะทำระดับตำบล ทุกหมู่บ้าน ขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษา และยังมีงานศพปลอดเหล้า งานบุญปลอดเหล้าด้วย

จากสถานการณ์ที่ผ่านมา 2-3 ปี พื้นที่ได้ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เช่น ขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษา งานศพปลอดเหล้า งานบุญปลอดเหล้าด้วย มีป้ายสนับสนุน สำหรับครัวเรือนที่จะจัดงานปลอดเหล้าเพื่อไปติดตั้งในงาน

และช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา การดำเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทำง่ายขึ้น ปัญหาลดลงเยอะ เพราะมีมาตรการควบคุมเข้ามาช่วยทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น จากนี้ทางพื้นที่เองก็จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนต่อ ให้เกิดเป็นนโยบายที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม