ชมรมคนหัวใจเพชร อ.แม่สาย จ.เชียงราย เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ถูกกักตัว 10 วัน จำนวน 13 ครัวเรือน

24 มีนาคม 2565 พระครูสุวิชานสุตสุนทร เจ้าอาวาสวัดบ้านจ้อง และที่ปรึกษาชมรมคนหัวใจเพชร บ้านจ้อง ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย พร้อมด้วยสมาชิก อสม. บ้านจ้อง ม.10 ได้มอบข้าวสาร มาม่า น้ำ และ ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ถูกยกตัว 10 วัน จำนวน 13 ครัวเรือน 13 ชุด

และให้คำแนะนำ เช่น การแจกเอกสารให้ความรู้การกักตัวเองที่บ้าน (Self Isolation) ข้อแนะนำการรับประทานยาและผลข้างเคียง แต่หากมีความจำเป็นหรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงและต้องการเดินทางมาตรวจที่โรงพยาบาล ขอให้ยึดหลักป้องกันตนเอง (Universal Prevention) โดยใส่หน้ากากตลอดเวลา หากมีอาการป่วยอาจใส่ 2 ชั้นเพื่อเพิ่มการป้องกัน รักษาระยะห่างจากคนอื่น ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำหรับทุกคนไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วย ในการนี้ขออนุโมทนาบุญกับพ่อเลี้ยงเสี่ยบุญมั่น ที่สนับสนุนกิจกรรมที่สามารถลุล่วงเป็นอย่างดี

กองบรรณาธิการ SDNThailand