หนุนโรงเรียนต้นแบบ ทะเลบัวแดงบ้านเชียงแหว สร้างมัคคุเทศก์น้อย แหล่งท่องเที่ยวชุมชน และเครือข่ายผู้ปกครองต้นแบบ

เช้าวันที่ 17 มีนาคม 2565 ดร.ภาคภูมิ ปุผมาศ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี พบปะเครือข่ายผู้ปกครอง และแกนนำนักเรียน จำนวน 70 คน ณ โรงเรียนบ้านเชียงแหว ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในกิจกรรมการอบรมยุวชนอาสาสร้างสุข Y-SDN แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (มัคคุเทศก์น้อย) และเครือข่ายผู้ปกครองต้นแบบปลอดเหล้า-บุหรี่ และอบายมุข

โดยมีนายสนธยา อุดชาชน กำนันตำบลเชียงแหว เป็นประธานในพิธีเปิด นายไมตรี กุสโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงแหว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 นายอิทธิพล โพธิ์วุวรรณพร ผญบ.ม.7 และ นายพรไพร ชาญนรา ผญบ.ม.11 ร่วมเป็นเกียรติ การจัดกิจกรรมในวันนี้ จัดกระบวนการอบรมเป็นสองห้อง คือห้องการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนและห้องการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองต้นแบบ ซึ่งห้องการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนมุ่งเน้นจัดกระบวนการปลุกพลังบวกสร้างค่านิยมปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ ปลุกพลังรักบ้านเกิด ให้เยาวชนมีความหวงแหน ภูมิใจในบ้านเกิดตนเอง และภูมิใจนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองนั้นก็คือทะเลบัวแดง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี ผ่านกิจกรรมเช็คอิน บอกเล่าความประทับใจในบ้านฉัน และกิจกรรมวาดภาพระบายสีทะเลบัวแดงในฝัน ส่วนห้องการเรียนรู้ของผู้ปกครองต้นแบบ มุ่งเน้นจัดกระบวนการให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงความสำคัญของการปฎิบัติตามกฏหมาย พรบ.เหล้าบุหรี่ ผ่านกิจกรรมกฏหมายน่ารู้ ผู้ปกครองน่ารัก และการระดมความคิดเห็นแนวทางการเลี้ยงดูบุตรหลาน และการเป็นผู้ปกครองต้นแบบปลอดเหล้า-บุหรี่ และอบายมุข

กองบรรณาธิการ SDNThailand