เลิกเหล้า เลิกจน คนท่าช้าง (มีคลิป)

นายสุดา. ยะบิน อายุ 69 ปี เกิดวันที่ 28 มิถุนายน 2496 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 203/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

– เข้าโครงการสติบำบัด ในปี 2563 ที่โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง

– เข้าสู่ขมรมคนหัวใจเพชร จากโครงการสติบำบัด

สาเหตุที่เลิกเหล้า .. การเสียชีวิตของบุตรชาย ในปี 2561 จากอุบัติเหตุ

คนเราทุกคน ให้ตั้งสติ ต้องมีสมาธิ ไปที่ไหนเราก็ปลอดภัย ทุกสิ่งทุกอย่าง จะต้องมีความสุข ต่อร่างกายตัวเรา

จุดเริ่มพยายามหาวิธีการบำบัด และได้เข้าไปที่โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง และได้เข้าร่วมกับโครงการสติบำบัด คิดอย่างเดียวต้องเลิกให้ได้ ประกอบกับได้รู้จักชมรมหัวใจเพชร มีเพื่อนที่เคยดื่มและเลิกได้ จึงมีแรงใจที่อยากเลิกต่อ สุดท้ายก็ทำได้สำเร็จ

เลิกเหล้า เลิกจน คนท่าช้าง

กองบรรณาธิการ SDNThailand