ประชาคมงดเหล้าจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรม “โมเดลลูกหมากหลากสี”

“โมเดลลูกหมากหลากสี” เกิดจากการคัดกรองคนดื่มโดยแบ่งเป็นลูกหมากสีเขียว (ดื่มเข้าสังคม) ลูกหมากสีเหลือง (ดื่มประจำ) ลูกหมากสีน้ำตาลแก่ (ดื่มแบบติดสุราเรื้อรัง)

ด้วยเครื่องมือ Audit – Assist เมื่อข้อมูลชัดจึงได้ขยับงานจากเชิงรับสู่เชิงรุกร่วมกันของกลไกอำเภอบูรณาการโดยพชอ.คอนสาร รพ.คอนสาร รพสต. อสม และแกนนำชุมชนคนสู้เหล้า ลงเยี่ยมคนดื่ม (ลูกหมากแก่สีน้ำตาลแก่) จำนวน 179 รายในทุกตำบลเพื่อเยี่ยมประเมิน Audit อีกครั้ง (ครั้ง2) การถามข่าวคราว เสริมพลังใจทั้งคนดื่ม คนในครอบครัว และกลไกในระดับตำบล เพราะการบำบัดช่วยเลิกต้องบูรณาการต้องใช้ความเข้าอก เข้าใจ ใส่ใจ เชื่อในศักยภาพของกันและกันต้องใช้ข้อมูล Case by Case จึงต้องใช้พลังการประสานมือให้เกิดการระเบิดจากภายใน จุดประกายคุณค่าของตนเอง สู่การยินยอมเข้าสู่การบำบัดช่วยเลิกอย่างต่อเนื่อง #ประชาคมงดเหล้าจังหวัดชัยภูมิ#อำเภอ5ขยาย#สสส.#สคล.Cr. Amonrat SirichaiyaphumBudsara Srichai

กองบรรณาธิการ SDNThailand