อสม.จังหวัดเชียงใหม่ นำปันสุข ลงพื้นที่ชุมชนคนสู้เหล้า

อสม. นำปันสุข ลงพื้นที่ชุมชนคนสู้เหล้า มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กำลังใจกลุ่มผู้ติดสุรา กลุ่มผู้เปราะบางในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกดื่ม ให้มาสนใจสุขภาพ ฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 พระครูประดิษฐ์ธีรพล เจ้าอาวาสวัดกุมภประดิษฐ์ (บ้านหม้อ) ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และประธานที่ปรึกษาชมรมคนหัวใจเพชรบ้านหม้อ พร้อมด้วย อสม.และสมาชิกชมรมคนหัวใจเพชร ได้ลงพื้นที่ต้นแบบของชุมชนคนสู้เหล้า ได้จัดทำโครงการถุงปันสุข ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจนักดื่มในพื้นที่ให้หันมาเลิกเหล้า ใส่ใจสุขภาพ ลดภาระค่าใช้จ่าย พร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 4 ในเขตพื้นที่

พระครูประดิษฐ์ธีรพล กล่าวว่า

จุดเริ่มต้นของถุงปันสุข เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยาวนาน อาตมาในนามเจ้าอาวาส และอยู่กับชุมชนมานาน ทั้งวัด บ้านต่างต้องพึ่งอาศัย จึงได้พูดคุยกับ อสม.และสมาชิกคนหัวใจเพชรให้แบ่งปันความสุขร่วมกัน สำหรับในครั้งนี้ได้จัดสรรไปยังชุมชนจำนวน 8 ครัวเรือน เพื่อแบ่งเบาภาระของหน่วยงานต่างๆ และเป็นให้กำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

และคำแนะนำไม่ให้ไปในที่แออัด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตประจำให้มากขึ้น อีกทั้งให้ ลด ละ เลิก การดื่มสุรา นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้คนได้หันมาสนใจสุขภาพของตนเอง ฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงสามารถทำงานหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้ว ก็ยังช่วยลดการเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งก็ช่วยให้การลดภาระด้านการรักษาพยาบาลของ รพ.สต.ลดลงไปด้วย

กองบรรณาธิการ SDNThailand