ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสื่อรณรงค์ ประจำปี  2566 

 

1.กำหนดส่งสินค้ารายการที่ 1- 5  และ 13 ภายใน วันที่  20 กรกฎคม พ.ศ.2566

***รายการที่ 6-8 ส่งงานภายในวันที่ 25 ก.ค.66  อย่างน้อย 80%

***รายการที่ 9-12 ส่งงานภายในวันที่ 31 ก.ค.66  อย่างน้อย 80%

2. ถ้าได้รับเลือกการว่าจ้างต้องมีการเซ็นสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้จ้างและผู้รับจ้างตามเงื่อนไข เบี้ยปรับ

และข้อตกลงอื่นๆให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างทุกประการ

3. ยื่นซองใบเสนอราคาพร้อมเอกสารใบรับรอง,ภพ.20,สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงนามในสัญญา

 

ภายใต้ โครงการสนับสนุนสื่อรณรงค์งดเหล้าพรรษาปี 2566  ถึง  คุณอรุณี  สุริยะ (086-6565758) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ เบอร์โทรศัพท์  0-2948-3300 ต่อ 23 หรือ E-mail:arunee_suriya@hotmail.com