งดเหล้าเข้าพรรษา 2566

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างสื่อรณรงค์ ประจำปี  2566  ภายใต้โครงการสนับสนุนสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2566

ประกาศผล

การจัดซื้อจัดจ้างสื่อรณรงค์ ประจำปี  2566  ภายใต้โครงการสนับสนุนสื่อรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2566