ชุดเครื่องมือพัฒนาทีม

คนสู้เหล้า


ชุดเครื่องมือพัฒนาทีม

ภาพรวม

คณะทำงาน

พัฒนาทีมคนสู้เหล้า

ซองใส่คู่มือ

ชุดกิจกรรม Jpg.

ไฟล์ชุดกิจกรรมประเภทรูปภาพ


การสร้างแกนนำ

ชุดความรู้สร้างแกนนำ

สร้างแกนนำคนทำงาน

แนะนำตัว

สื่อประกอบ