ร่วมสนับสนุนกิจกรรมไปแคมป์ทำโป่ง

ผู้พิทักษ์หัวใจอนุรักษ์ผืนป่า

นครรินทร์ สุทัตโต

ที่มาของโครงการ

ทุ่งแสลงหลวง

ทุ่งแสลงหลวง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “ทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งเมืองไทย” เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของประเทศมีพื้นที่ ครอบคลุม อ.วังทอง อ.นครไทย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และใน อ.เขาค้อ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ สำหรับชื่อ ของอุทยานแห่งชาติมีการสันนิษฐานว่ามีการ ตั้งชื่อตามพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าแห่งนี้ คือ ต้นแสลงใจ ซึ่งมีขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก มีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้สัตว์ป่านานาชนิด ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวพักผ่อน

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ตั้งใจนำเสนอเรื่องราว และแรงบันดาลใจของบุคคลต้นแบบ ผ่านรายการ L-NO-MORE  ได้เกิดแนวคิดที่จะเชิญชวนให้กลุ่มคนที่มีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการดูแลระบบนิเวศของป่าในอุทยานฯ คาดหวังว่าจะใช้กิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงาน และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรได้บ้าง อีกทั้งยังเป็นการส่งต่อกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จากกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย

 

หมายเหตุ: นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้สัมผัสบรรยากาศ แต่ไม่เคยรู้เรื่องการบำรุงรักษาผืนป่า และสัตว์ป่า ได้แก่

  • การทำงานหน้าที่อันหนักหน่วงของเจ้าหน้าที่อุทยานที่มีจำนวนน้อย แต่พื้นที่ป่าก้าวใหญ่
  • ดูแลนักท่องเที่ยว เรื่องความปลอดภัย และปฏิบัติตามระเบียบของอุทยาน

ติดต่อสอบถามกิจกรรม Page : L-NO MORE

ประสานงาน คุณชมพู่