สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล วันขึ้นปีใหม่

คืนวันส่งท้ายปี ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หลายคนมักจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองมากมาย เช่น การสังสรรค์กับเพื่อนและครอบครัว การไปเที่ยวพักผ่อน การกลับภูมิลำเนาเดิม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเหล่านี้บางประเภทอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและการสูญเสียชีวิต เช่น การดื่มแอลกอฮอล์จนเมา การขับรถเร็ว การจุดพลุดอกไม้ไฟโดยไม่ระมัดระวัง ซึ่งล้วนแต่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียที่เกิดขึ้น

หลายๆคน ถือโอกาสนี้เป็นที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ชักชวนครอบครัวและคู่รัก เริ่มต้นสิ่งดีดีเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว การสวดมนต์และการนั่งสมาธิ หรือกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมปลอดภัย เพื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แทนกิจกรรมที่มีความเสี่ยงดังกล่าว การสวดมนต์เป็นวิธีที่ดี และง่ายที่สุดในการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และปรารถนาดี ช่วยให้มีกำลังใจและมีความหวังในการก้าวสู่ปีใหม่

สวดมนต์ ข้ามปี
เสริมสิริมงคลปีใหม่

เพื่อความเป็นสิริมงคลและหวังให้การเริ่มต้นศักราชใหม่ 2567 เป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่าย จึงได้จัดกิจกรรม และเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วม กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นทุกปี เว้นแต่ช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่มีการงดจัดกิจกรรม สสส. และภาคี ใช้ชื่อกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี” ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรับวันใหม่ รับปีใหม่ ด้วยสติและความเป็นสิริมงคล โดยจัดขึ้นในคืนวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ถึงวันที่ 1 มกราคม ศักราชใหม่

ความเป็นมาสวดมนต์ข้ามปี

การสวดมนต์ข้ามปีนั้นเป็นประเพณีนิยมของชาวไทยมาแต่เดิม โดยก่อนสิ้นปีพระสงฆ์จะไปเจริญพระพุทธมนต์บทนพเคราะห์ที่กรมประชาสัมพันธ์ จากนั้นก็จะรอเวลาเที่ยงคืนเพื่อเจริญพระพุทธมนต์บทชัยมงคลคาถา ออกอากาศไปทั่วประเทศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต่อมาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้นำคณะสงฆ์วัดสระเกศ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีขึ้น ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ

บทความ สวดมนต์ข้ามปี โดยพระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ จากเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า อนุวัติตามโบราณพระราชประเพณีแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เคยประกอบพิธีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อันเป็นประเพณีปีใหม่ของไทยที่มีมาแต่เดิม การสวดมนต์ข้ามปี จึงถือได้ว่าเริ่มจัดขึ้นที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหารเป็นครั้งแรก

และในปีพุทธศักราช 2549 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้เห็นความสำคัญของการสวดมนต์ข้ามปี จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสระเกศ จัดสวดมนต์ข้ามปีขึ้นอย่างเป็นทางการ และต่อมาคณะสงฆ์มีความเห็นร่วมกันว่า การสวดมนต์ข้ามปีเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างแพร่หลาย และเป็นค่านิยมที่งดงาม ควรแก่การส่งเสริม ที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ณ ตำหนักสมเด็จฯ วัดสระเกศ จึงได้มีมติให้วัดทุกวัดจัดสวดมนต์ข้ามปี โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการอำนวยการ และให้วัดเจ้าคณะจังหวัดเป็นศูนย์กลางการสวดมนต์ของจังหวัดนั้นๆ

อานิสงส์การสวดมนต์ข้ามปี

การสวดมนต์ข้ามปี เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่าย และยังให้คุณประโยชน์ต่อจิตใจ รวมถึงสุขภาพกายใจ

  1. ช่วยให้จิตเป็นสมาธิ มีสติ และปัญญา
  2. ลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุ และสิ่งชั่วร้าย
  3. เป็นการเริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นมงคล อันจะส่งผลให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตตนและบริวารตลอดทั้งปี

บทสวดมนต์ข้ามปี

จากบทที่นํามาใช้ในการสวดมนต์นั้น กรมการศาสนา ระบุว่า เป็นการนําพระพุทธพจน์อันเป็นคําสั่งสอน ของพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกบ้าง เป็นคําที่แต่งขึ้นมาภายหลังบ้าง มาเป็นบทสวดมนต์โดยถือกันว่าบทสวดมนต์หรือพระพุทธมนต์ เป็นคําศักดิ์สิทธิ์ สามารถปัดป้องอันตรายต่างๆ ได้และเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าพระปริตร บทพระพุทธมนต์ที่นํามาใช้เป็นบทสวดมนต์ข้ามปีนั้น ไม่มีกําหนดที่แน่นอนชัดเจนลงไป สุดแท้แต่ความสะดวกและความเหมาะสมในแต่ละสถานที่ แต่ที่นิยมโดยทั่วไปจะนําบทสวดมนต์ที่มีในเจ็ดตํานาน สิบสองตํานาน ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยสําหรับพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดีมาใช้เป็นบทสวดในการสวดมนต์ข้ามปี

นอกจากนี้กรมการศาสนา ยังแนะนำบทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ฉบับ E-book และฉบับ YouTube โดยมีทั้งหมด 33 บท เป็นบทที่นำมาใช้สวดมนต์เป็นการนำพระพุทธพจน์อันเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีปรากฎในพระไตรปิฎกบ้าง เป็นคำที่แต่งขึ้นมาภายหลังบ้าง มาเป็นบทสวดมนต์ โดยถือกันว่าบทสวดมนต์หรือพระพุทธมนต์เป็นคำศักดิ์สิทธิ์ของกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567

ดาวน์โหลด E-Book ที่นี่ หรือสามารถ ชมผ่าน YouTube ได้ตาม Playlist นี้

การสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับประชาชนทุกคน นอกจากจะเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแล้ว หลายพื้นที่ยังจัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ร่วมด้วย ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมได้ ณ วัดใกล้บ้านของท่าน หรือศาสนสถานที่จัดงานใกล้บ้านท่าน หรือสะดวกเข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายงดเหล้า อาทิเช่น จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่จัดได้แก่ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) จังหวัดขอนแก่น สถานที่จัดงานได้แก่ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) เพื่อจะได้ร่วมก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล อานิสงส์แห่งการสวดมนต์ข้ามปีนั้น นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุ และความชั่วร้ายแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างบุญบารมี เป็นการทำความดีทั้งทางกาย วาจา ใจ เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยธรรมะและศีล อันจะนำมาซึ่งความสุข ความเจริญตลอดทั้งปี


ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม https://www.thaihealth.or.th/สวดมนต์ข้ามปี-ต้อนรับปี

กองบรรณาธิการ SDNThailand