คำเตือน สุราทำให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้

โรคมะเร็ง คือ กลุ่มของโรคที่เกิดจากเซลล์ ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเราที่มีความผิดปกติ ของดีเอ็นเอ (DNA) หรือ สารทางพันธุกรรม โดยเซลล์จะแบ่งตัวอย่างควบคุมไม่ได้ ทำให้มีการเจริญเติบโตผิดปกติเกิดเป็นก้อนเนื้อ ที่มีการลุกลามไปอวัยวะข้างเคียง หรือกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้นั่นเอง

มะเร็งร้ายหมายเลขหนึ่งของหญิงไทย มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงไทย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในเพศชายก็สามารถอาจพบเจอมะเร็งเต้านมได้เช่นกัน จากสถิติสาธารณสุข พ.ศ.2562 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ชายก็มีสิทธิ์เป็นมะเร็งเต้านมได้ 1 ใน 100 ของผู้ป่วย มะเร็งเต้านมทั้งหมด มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เสียชีวิต วันละ 13 คน หรือ 4,654 คน/ปี

มะเร็งเต้านม พบมากสูงสุดในหญิงไทย

จากสถิติโรคมะเร็งที่พบมากของผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จากรายงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล พ.ศ. 2564 พบว่า 10 อันดับแรกในเพศหญิง ได้แก่

 1. Breast 37.9% 
 2. Cervix Uteri 13.8% 
 3. Colon and Rectum 10.1%
 4. Trachea, Brochus and Lung 6.8% 
 5. Liver and Bile duct 6.1%
 6. Corpus Uteri 6.0% 
 7. Ovary 4.4%
 8. Pancrease 2.0% 
 9. Stomach 1.6% 
 10. Oral Cavity 1.5% 

อัตราส่วนส่วนมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิงไทย คือ “มะเร็งเต้านม” และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ชายก็มีสิทธิเป็นมะเร็งเต้านมได้ 1 ใน 100 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมด ข้อมูลจาก Cancer in Thailand Vol.X 2016-2018 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ มีผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านม รายใหม่เฉลี่ยวันละ 47 คน หรือ 17,043 คนต่อปี

ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมที่สำคัญนั้นมีหลายปัจจัยได้แก่ อายุที่มากขึ้น มีประวัติสายตรง มีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 12 ปี หรือประจำเดือนหมดหลังอายุ 55 ปี, มีภาวะอ้วน, ได้รับการรังสีรักษาที่ทรวงอกหรือเต้านม และอีกปัจจัยหนึ่งคือ “การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

สาเหตุของความเสี่ยง
จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เกี่ยวข้องกับสารเคมี 2 ชนิด ที่สามารถเป็นทำลายดี DNA ภายในเซลล์ นั่นก็คือ เอทานอล ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย เอทานอล หรือแอซีทาลดีไฮด์ (Acetaldehyde) เป็นแอลดีไฮด์ที่มีคาร์บอน 2 อะตอม หรือสารก่อให้เกิดมะเร็ง ซึ่งเป็นสารที่เกิดจากการย่อยสลายของสารเอทานอลในร่างกาย ส่งผลให้เกิดการทำลาย DNA ภายในเซลล์ทำให้เซลล์ในร่างกายอ่อนแอลง

นอกจากนี้การดื่มแอลกอฮอล์ อาจลดความสามารถของร่างกายในการดูดซึมสารอาหารที่สำคัญ ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินดี วิตามินอี โฟเลต แคโรทีนอยด์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุสาเหตุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสี่ยงมะเร็งว่า นาย Chin-Yo Lin นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Houston’s Center for Nuclear Receptors and Cell Signaling ได้ให้ข้อมูลว่า แอลกอฮอล์นั้นจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอะเซทัลดีไฮด์ (Acetaldehyde) ซึ่งทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในหน่วยพันธุกรรม หรือ DNA ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งในที่สุด และการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของปริมาณของฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจน (estrogen) ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของมะเร็งเต้านม

นอกจากนี้ข้อมูลจากงานวิจัยในปี 2015 จาก Journal PLOS ONE ซึ่งพบว่าแอลกอฮอล์สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมได้ โดยผ่านทางอิทธิพลของยีนที่ชื่อว่า BRAF เขายังให้ข้อคิดเห็นอีกว่า จากงานวิจัยที่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณเล็กน้อยสามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ แต่อย่างไรก็ตามคงจะต้องมาชั่งน้ำหนักกับความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมที่เพิ่มขึ้น

7 สัญญาณมะเร็งเต้านม

 1. มีก้อนที่เต้านมหรือรักแร้
 2. รูปร่างหรือขนาดของเต้านมที่ เปลี่ยนแปลงไป
 3. มีน้ําผิดปกติไหลออกมาจากหัวนม
 4. หัวนมบอดหรือมีแผลเรื้อรังที่หัวนม
 5. มีรอยบุ๋ม รอยย่น ผื่นคัน บริเวณ ลานหัวนม
 6. มีอาการเจ็บผิดปกติที่เต้านม หรือ รักแร้
 7. ผิวหนังของเต้านมมีรอยบุ๋ม รอยย่น ผิวหนังบวมหนาคล้ายผิวเปลือกส้ม

มะเร็งเต้านม
สามารถตรวจพบ
ในระยะเริ่มแรกได้โดย

 1. ตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างน้อยเดือนละครั้ง
 2. ตรวจโดยบุคลากร ทางการแพทย์
 3. ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม หรือ แมมโมแกรม เป็นประจําทุกปี ตั้งแต่อายุ 40 ปี ขึ้นไป

ทั้งนี้ผลการรักษามะเร็งเต้านม ระยะแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้สูงถึง 95 % ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม จากงานวิจัยพบว่า มีผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลัก ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ และการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นวิธีที่ลดความเสี่ยงมะเร็งได้หลายชนิด และเป็นวิธีที่นักดื่ม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายที่สุด สำหรับท่านใดอยากทราบความเสี่ยงของมะเร็ง สามารถเข้าไปทำแบบประเมินอาการเสี่ยงโรคมะเร็งออนไลน์จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ที่ https://allaboutcancer.nci.go.th


ข้อมูลอ้างอิง

 • รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา, นพ.ปัญญา ทวีปวรเดช. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพียงวันละแก้ว เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมได้. https://www.rama.mahidol.ac.th/cancer_center/th/content/07102019-1632-th
 • American Institute for Cancer Research (2017). Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer 2017. https://www.aicr.org/research/the-continuous-update-project/breast-cancer
 • Whelan C. (2021). Can Alcohol Increase Your Risk for Breast Cancer? https://www.healthline.com/health/breast-cancer/alcohol-and-breast-cancer.html
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ. (2021). Cancer in Thailand Vol.X 2016-2018. https://www.nci.go.th/e_book/cit_x/index.html

นักสื่อสารสุขภาวะดิจิทัล