logo งดเหล้าเข้าพรรษา

Download เอกสาร

 • ความเป็นมาและผลงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในพื้นที่
  New
 • พื้นที่ต้นแบบ ตำบลหายโศก พุทไธสง ชุมชนสู้เหล้าและนายอำเภอนักรณรงค์
  New
 • แบบประเมินพฤติกรรมการดื่มสุรา-แบบASSIST
  New
 • แบบประเมินผู้มีปัญหาการดื่มสุรา-แบบAUDIT
  New
 • คู่มือกิจกรรม-อำเภอชวนชาวบ้านงดเหล้าเข้าพรรษา
  New
 • คำกล่าวตั้งจิตอธิฐานปฏิญาณตน-ใหม่ปี-65
  New
 • แบบฟอร์ม-1-รับสมัครร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา
  New
 • แบบฟอร์ม-2-ติดตามช่วยชมเชียร์-ระหว่างพรรษา
  New
Teera watcharapranee
head project

เนื้อหาเกี่ยวกับ

เรื่องราวคนงดเหล้า

Scroll to Top