เรื่องล่าสุด

รวบรวมเรื่องราวและผลงานที่น่าสนใจ

เนื้อหาในหนังสือเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตและพื้นที่ชุมชนของตนเองในที่สุด เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งการแบ่งปันประสบการณ์ทั้งหมด

แชร์เนื้อหานี้