โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว


เด็กและเยาวชนคือแรงขับเคลื่อนทางสังคม มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้พวกพวกเขากันเถอะครับ…
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ผ่านทาง www.sdnthailand.com

#เครือข่ายงดเหล้า
#แอลกอฮอล์พอกันที


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top