ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง จัดเวที “พัฒนาศักยภาพ ด้านการจดบันทึกเป็นภาพและการสื่อสารดิจิทัล (vision note communication for health network)” แก่ คณะทำงานเครือข่ายงดเหล้า 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ในวันที่ 24- 25 กันยายน 2565 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กรุณาติดต่อกองบรรณาธิการ