ผู้นำ ทำด้วยใจ จากอุดมการณ์ ที่ตั้งมั่น

หวังนำตนเองเป็นแบบอย่าง เกิดเป็นความเชื่อถือ ศัทธาและปฏิบัติตามในที่สุด

เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านวันที่ 10 สิงหาคม ของในทุกๆปีจึงขอนำกรณีผู้ใหญ่อุเทน อารีเอื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่13 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู มาเล่าถึงแนวคิดวิธีการทำงาน เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขของคนในชุมชน ซึ่งได้นำตนเองเป็นแบบอย่างที่ดี การจะทำสิ่งใดควรเริ่มต้นจากตนเองก่อน ดังการจุดเทียนไข ทีละเล่ม เพื่อจะค่อยๆเพิ่มแสงสว่างให้ชุมชนได้ทีละน้อย และจะสามารถขยายผล เพิ่มความสว่างไสวได้เต็มพื้นที่ในที่สุด มีคติในการทำงานคือ “ขยันไว้แล้วดีเอง”

ผู้ใหญ่อุเทน อารีเอื้อ ในฐานะแกนนำคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต เล่าว่า เมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมา หลังจากการได้รับความไว้วางใจโดยเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ปี 2560 ด้วยอายุที่ยังน้อย และ ประสบการณ์ที่ยังไม่มากพอ ทำให้ต้องอาศัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเข้าสังคม จนกลายเป็นนักดื่มประจำหมู่บ้าน

แต่บทเรียนที่ผ่านมานั้นเป็นเครื่องสะท้อนทำให้เห็นว่า บางสิ่งบางอย่างกว่าจะได้มา จะต้องสร้างความศรัทธาและความน่าเชื่อถือในตัวบุคคลที่เป็นผู้นำ แต่จะทำอย่างไรนั้นเป็นคำถามอยู่ในใจมาตลอดมา จึงทำให้นึกถึงพระอาจารย์หนึ่งที่เคยติดตามท่านมาระยะหนึ่ง ทำไมท่านถึงเป็นที่เคารพนับถือ ด้วยท่านเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิทย์ทั้งหลาย จึงตั้งใจนำมาเป็นแบบอย่าง และคิดวิธีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและจึงมีแนวคิดเรื่องการเป็นแบบอย่างที่ดีที่ว่า “หากเรายังดื่มเหล้าเมาหัวราน้ำอยู่อย่างนี้ แล้วใครจะเชื่อถือคนขี้เมา” จึงตัดสินใจเลิกเหล้าและได้ลงมือเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วหันมาพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง

ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นตัวแทนของระบบราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยในระดับ ชุมชน และหมู่บ้าน  ผู้ใหญ่อุเทน ตั้งใจเลิกเหล้าเด็ดขาด ด้วยการหักดิบ และเลิกเหล้าได้ เมื่อช่วงเข้าพรรษาปี 2561 ที่ผ่านมา ปัจจุบันเลิกเหล้าได้ 3 ปีจึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นคนหัวใจเพชร อีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกหลายโครงการ

กิจกรรมโครงการ “ครอบครัวสุขใจ” Family Club เป็นกิจกรรมที่ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถพัฒนาต่อยอดความสุขในชุมชนได้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง ครอบครัวทุกครอบครัวสามารถมีความสุขได้ จากการที่ทุกคนในครอบครัวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อครอบครัวและคนที่เรารักคือ ทำให้ตนเองเป็นสื่อรักจากใจ สื่อสารสิ่งที่ดีๆ ซึ่งจะต้องคณะกรรมการขึ้นมาคัดเลือกครอบครัวทั้งหมด 7 ครอบครัว สำหรับที่จะได้เป็นต้นแบบของชุมชนนี้

ผลสำเร็จของกิจกรรมครั้งนี้ ผู้ใหญ่เล่าว่าการใช้สื่อรักจากใจ เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงครอบครัวได้จริง ซึ่งผลลัพธ์ของกิจกรรม จากการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ คือ ทำให้เห็นถึงการแสดงความรักต่อกัน มีการขอโทษขอกันและกัน นอกจากนี้กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิ การแสดงความรักต่อกัน การโอบกอด การพูดจาดีๆต่อกัน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถทำให้ครอบครัว ในชุมชนหมู่ที่13 เป็นครอบครัวสุขใจ และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวที่ดีทั้งในชุมชนตนเอง และชุมชนข้างเคียงอีกด้วย  เมื่อครอบครัว มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้น ระหว่างสามีและภรรยา จะสามารถส่งผลดีมาสู่ลูก ให้มีอารมณ์ดี มีจิตใจดี เป็นเกราะป้องกันอบายมุขและความรุนแรงในครอบครัว ทำให้เกิดเป็นครอบครัวสุขใจได้จริงๆ

จากการทำงานพื้นที่ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ใหญ่อุเทนคิดจึงได้คิดการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่เกิดขึ้น หวังสร้างเครือข่ายเยาวชนเข้มแข็ง โดยสนับสนุนโครงการเยาวชน To Be Member One ตำบลดงมะไฟ ทั้งนี้เกิดเป็นความร่วมมือโดยไม่จำกัดพื้นที่ใดๆ

ผู้ใหญ่กล่าวต่อว่าการมีชุมชนที่เข้มแข็ง จะสามารถช่วยเหลือประคับประคองชุมชน และสังคมได้ไม่น้อย เมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา ได้ปรึกษาพระอาจารย์รองเจ้าคณะอำเภอ เกี่ยวกับการตั้งกองทุนชื่อ“ปันน้ำใจไทยสุวรรณ” เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้และประสบปัญหา ทำให้มีผู้ใจบุญเข้ามาสมทบเข้าร่วม กระทั่งในปัจจุบันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือนร้อนจากโรคระบาดในพื้นที่ อำเภอสุวรรณคูหาได้ไม่มากก็พร้อมจะสู้ เราต้องรอดไปด้วยกันครับ

นักสื่อสาร องค์กรสุขภาวะ