(มีคลิป) จังหวัดสงขลา – เทศบาลตำบลท่าช้าง จัดโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเรียนรู้ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567


จังหวัดสงขลา – เทศบาลตำบลท่าช้าง จัดโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเรียนรู้ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมตำบลท่าช้าง (กศน.) อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดย นายวิทยา ทิพย์มณี นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาท

การดำเนินโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเรียนรู้ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 มีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ทั้งสิ้น 20 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 29 เมษายน 2567 มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในระหว่างปิดภาคเรียน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ศิลปะการรำมโนราห์ ศิลปะการแสดงหนังตะลุง ดนตรีไทย ดนตรีสากล กิจกรรมการเรียนรู้ด้านกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาวอลเล่บอล และกิจกรรมการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยมีเด็ก เยาวชนในพื้นที่ และเยาวชน YSDN สงขลาเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 149 คน


โดยวันที่ 29 เมษายน 2567 เป็นกิจกรรมสรุปหลักสูตรการเรียนการสอนในการฝึกอบรมและนำเสนอผลงานตลอดการดำเนินโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรและดำเนินพิธีปิดโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเรียนรู้ภาคฤดูร้อนประจำปี 2567

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ข่าว / ภาพ : ธนบดี เจริญผล

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง