งดเหล้าพัทลุง จัด WorkShop การใช้สมุนไพรท้องถิ่น เพื่อการดูแลสุขภาพคนในชุมชน


เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ณ ชุมชนบ้านป่าเล อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพัทลุง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การใช้สมุนไพรในการฟื้นฟู และดูแลสุขภาพร่างกาย โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดพัทลุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลาด อสม. และแกนนำ ชมรมคนหัวใจเพชร ชุมชนบ้านป่าเล

เป้าหมายของกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อดูแลฟื้นฟูสุขภาพคนในชุมชนด้วยสมุนไพรท้องถิ่น นำพืชสมุนไพรที่สามารถกินได้ มาประยุกต์ใช้เป็นยาบำรุงสุขภาพ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพให้คนในชุมชนรักตัวเองมากขึ้น ซึ่งเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดพัทลุง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน พร้อมวางเป้าหมายร่วมกันในขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การใช้สมุนไพรในการฟื้นฟู และดูแลสุขภาพร่างกาย โดย นายสมบูรย์ ทิพย์นุ้ย ปราชญ์ชาวบ้านและหมอพื้นบ้าน อำเภอเขาชัยสน และเป็นที่ปรึกษาชมรมแพทย์แผนไทย จังหวัดพัทลุง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยกิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นการให้คนในชุมชนมีความรู้ สามารถใช้สมุนไพรประจำธาตุในการดูแลสุขภาพ และร่วมฝึกปฏิบัติการใช้สมุนไพรประคบร้อน ประคบเย็น รวมไปถึงการทำน้ำดื่มจากพืชสมุนไพรในชุมชน เช่น น้ำชาดอกทองอูไร ที่มีสรรพคุณ ลดระดับน้ำตาลในเลือด น้ำเสาวรส มีสรรพคุณปรับธาตุการขับถ่าย

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ข่าว / ภาพ : จุรีภร วัชรจิรโสภณ

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง