ภปค.จังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือต่อ สส.พรรคประชาธิปัตย์แสดงความห่วงใยต่อการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


ภาคีเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสงขลา (ภปค.) นำโดย นายชาญวิทูร สุขสว่างไกร ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเข้าพบ นายสรรเพชญ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสงขลา เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อยื่นหนังสือปิดผนึก ขอให้สนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เสนอโดย นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 92,978 คน ซึ่งมีเนื้อหาและเหตุผลในการแก้ไขให้มีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่รัดกุม เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 จ.สงขลา ที่ผ่านมา

การยื่นหนังสื่อปิดผนึกครั้งนี้ เป็นการแสดงความห่วงใยต่อข้อเสนอของรัฐบาลต่อการแก้ไขกฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนรับหนังสือ พร้อมร่วมสนทนาต่อสถานการณ์ที่้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งทางเครือข่ายภาคีป้องกันและผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสงขลา (ภปค.) คาดหวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นกระบอกเสียงของประชาชนในการสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ของภาคประชาชน ที่รณรงค์ป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ข่าว / ภาพ : ชาญวิทูร สุขสว่างไกร

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง