ภปค.จังหวัดตรัง ยื่นหนังสือต่อ สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ คัดค้านการแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หวั่นเอื้อนายทุน เพิ่มผลกระทบเชิงลบในสังคม


ภาคีเครือข่ายป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตรัง (ภปค.) โดย คุณไพรัช วัฒนกุล ผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดตรัง มอบหมายให้ คุณปิยะนุช สุตตะโท เลขานุการฯ เป็นตัวแทนเข้าพบ ท่านถนอมพงศ์ หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ ตรังเขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เพื่อยื่นหนังสือปิดผนึก ขอให้สนับสนุน ร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เสนอโดย นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 92,978 คน ซึ่งมีเนื้อหาและเหตุผลในการแก้ไขให้มีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่รัดกุม เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

การยื่นหนังสื่อครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านการประสานงานจาก คุณกาญจนา หนูอุไร ผอ.กองการศึกษาเทศบาลนครตรัง เพื่อเข้าพบและรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งนี้ ท่านถนอมพงศ์ หลีกภัย ได้แสดงความห่วงใยต่อปัญหาต่าง ๆ ในสังคม หากมีการจำหน่ายสุราอย่างเสรีมากขึ้น ซึ่งทาง เครือข่ายภาคีป้องกันและผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตรัง (ภปค.) โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชน ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดร่าง พ.ร.บ. ที่เอื้อต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด


ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ข่าว / ภาพ : ปิยะนุช สุตตะโท

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง