งดเหล้ายะลา จับมือ สสจ.ยะลา และภาคีขับเคลื่อนด้านสุขภาวะ ร่วมจัดกิจกรรม เวทีบวชใจปฏิญาณตนผู้เข้าร่วมโครงการรอมฏอน ปลอดบุหรี่ ประจำปี 2567

กิจกรรม เวทีบวชใจปฏิญาณตนผู้เข้า่รวมโครงการรอมฎอม ปลอดบุหรี่ 2567
(ปฏิบัติการชุมชนคนสู้บุหรี่ภายใต้กิจกรรม ช่วย ชม เชียร์ เชิดชู ชง)

โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดยะลา ร่วมกับ สาธารณะสุขจังหวัดยะลา และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาวะในพื้นที่ ได้แก่ สาธารณะสุขอำเภอรามัน โรงพยาบาลรามัน แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกะรอ ฝ่ายปกครอง ตำบลเกะรอ ร้อยทพ.ที่ 4116 กู้ชีพอิควะห์รามัน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ทีมอสม.ตำบลเกะรอ และชาวบ้านในพื้นที่ จัดกิจกรรมเวทีบวชใจปฏิญาณตนผู้เข้า่รวมโครงการรอมฎอม ปลอดบุหรี่ 2567 (ปฏิบัติการชุมชนคนสู้บุหรี่ภายใต้กิจกรรม ช่วย ชม เชียร์ เชิดชู ชง) ณ มัสยิดอัดดีนูลอิสลาม หมู่ที่ 3 บ้านตาเนาะปูโย๊ะ ตำบลเกะรอ อำเเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา

นายปริญญา มะรียา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดยะลา กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ และขั้นตอนของการดำเนินการมัสยิดปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยง โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ อนันตะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิญานตน ตามโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ รอมฎอนปลอดบุหรี่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 52 ราย

โดยมีวัตถุประสงค์ คือการบวชใจ (มัดใจ) ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเริ่มที่เดือนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิม เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราจะเดินไปด้วยกันในการหยุดสูบบุหรี่ตั้งแต่เดือนรอมฎอน และตั้งเป้าหมายส่งเสริมให้ตระหนักในเรื่องของสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวเพราะคนที่สูบบุหรี่ไม่ได้มีอันตรายเฉพาะตัวเองแต่คนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวมีความเสี่ยงอย่างมาก

พิธีปฏิญาณตนของเข้ารวมปฏิญาณตนผู้เข้า่รวมโครงการรอมฎอม ปลอดบุหรี่โดยท่านบาบอ อับโดเลาะ แวดอเลาะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนและดุอาขอพรให้แก่ผู้บวชใจลด ละ เลิกบุหรี่

ภายในกิจกรรม มีกระบวนการชวนคิด ชวนคุย โดยมีวงเสวนา พูดคุย ให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ เรื่อง แรงบันดาลใจของการเลิกบุหรี่ และบุหรี่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาอีกต่อไป โดย นายจักรกฤษณ์ เรือนทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ และผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่

1.ท่านบาบอ อับโดเลาะ แวดอเลาะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา
2.นางเซาเดาะ มะแดเฮาะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรับผิดชอบงานปัจจัยเสี่ยงโรงพยาบาลรามัน
3.อาจารย์เพาซี บาเกาะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยาสูบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
4.นายมูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลรามัน

กิจกรรมให้ความรู้และให้กำลังใจเกี่ยวกับการลดละเลิกบุหรี่และการปฏิบัติตนในช่วงเดือนรอมฎอนมีความเข้มแข็งเมื่อต้องเผชิญกับอาการอยากบุหรี่ โดย นายมูฮัมหมัดซอฟี ซาจิ เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลรามัน

กิจกรรมให้ความรู้ด้านการกดจุดเพื่อลดความอยากบุหรี่และการนวดคลายเส้นเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายเมื่อรู้สึกอยากบุหรี่ โดย นักกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลรามัน

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนวดกดจุดเพื่อลดความอยากของการสูบบุหรี่ โดยทีมงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลศูนย์ยะลา


ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ข่าว / ภาพ : ปริญญา มะรียา

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง