สงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักการสัญจรทางถนนอย่างปลอดภัย เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี 2567


วันที่ 21 มกราคม 2567 ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำนักเรียนเดินเท้ารณรงค์ และปรับปรุงบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย) เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี 2567 โดยมี นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดสงขลา นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นางสุนิสา รามแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คณะครู/นักเรียน และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกิจกรรม

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”ประจำปี 2567 ในวันนี้ เปรียบเสมือนการเริ่มต้นของการสร้างการรับรู้ เพื่อให้มีความปลอดภัยโดยเฉพาะทางข้ามบริเวณโรงเรียน และรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ด้วยการชะลอความเร็วในที่คับขันที่มีการจราจรแออัดหรือมีสิ่งกีดขวาง ทางร่วม ทางแยกทางข้ามหรือทางม้าลาย โดยทำการปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง พร้อมด้วย เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วม ทำกิจกรรม เดินรณรงค์สร้างความตระหนักรู้การสัญจรทางถนนอย่างปลอดภัย เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี 2567 โดยร่วมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนให้ผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนน ดื่มไม่ขับ มีสติไม่ประมาททั้งในช่วงวันธรรมดา และช่วงเทศกาล วันสำคัญต่างๆ พร้อมเชิญชวนให้ปฏิบัติตามกฏหมาย เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสีย สร้างความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนนของจังหวัดสงขลา

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา / ธนบดี เจริญผล

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง