เยาวชนสร้างสุข จิตอาสาพัฒนาสังคม ร่วมเก็บขยะริมชายหาดและเรียนรู้พหุวัฒนธรรมถนนนางงาม จังหวัดสงขลา

ชมรมเยาวชนสร้างสุข มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา เยาวชน YSDN สงขลา นักเรียน นักศึกษา และ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ” จิตอาสาเก็บขยะริมชายหาดและเรียนรู้พหุวัฒนธรรมถนนนางงาม (จิตอาสาเพื่อพ่อ)” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม ประจำปีพุทธศักราช 2566

กิจกรรมครั้งนี้ เปิดรับสมัครจิตอาสามาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน ซึ่งในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมการเก็บขยะที่อยู่บริเวณริมชายหาดชลาทัศน์ โดยมีการแบ่งกลุ่มให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ลงพื้นที่เก็บขยะตามจุดต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา

กิจกรรมช่วงบ่าย เคลื่อนขบวนไปยังสถานที่เมืองเก่าจังหวัดสงขลา บริเวณถนนนครนอก นครใน ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองสงขลา ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น โรงสีข้าวโบราณอายุกว่า 100 ปี และถอดบทเรียนกิจกรรมร่วมกันในด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรม

สิ่งที่เกิดขึ้นจากการถอดบทเรียนร่วมกัน ทำให้รู้ว่าในสังคมปัจจุบันมีผู้ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสาเป็นจำนวนมาก ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้เห็นรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวและเพื่อนๆ ที่ร่วมกิจกรรม เกิดความสนุกสนานได้เห็นบรรยากาศที่สะอาดตา สบายใจ สิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ บริเวณชายหาดชลาทัศน์ สถานที่ที่เป็นภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ไม่ควรจะมีเศษขยะที่เป็นมลพิษ ทำลายการท่องเที่ยว อาทิ เศษถุงพลาสติก เศษอาหาร หรือขวดเครื่องดื่มต่างๆ เพราะอาจทำให้นักท่องเที่ยวได้รับอันตราย อีกทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มทักษะการเรียนรู้ นำไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ภาพ / ข่าว : ชมรมเยาวชนสร้างสุข มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง