งดเหล้าสงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่งเสริมวิธีการดูแลสุขภาพให้คนแม่ทอม


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ทอม ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรม “ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 27 ราย ประกอบด้วย เกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มเปราะบาง และชาวบ้านในพื้นที่

กิจกรรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การดูแลสุขภาพ และการใช้ชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ทอม ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยน พูดคุย และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ ได้แก่ คุณดวงเนตร สังข์สนาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคุณบงกช เรณุมาศ นักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลบางกล่ำ คุณธัชกร ศรีบุญแก้ว โรงเรียนเวชกรรมหาดใหญ่ และคุณชาญวิทูร สุขสว่างไกร เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรม นำองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ เกี่ยวกับการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ โดยนำเอาพืช ผัก สมุนไพรท้องถิ่น มาประยุกต์ทำเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพ ซึ่งในพื้นที่ชุมชนตำบลแม่ทอม เป็นชุมชนที่มีการทำเกษตรอินทรีย์ ปราศจากการใช้สารเคมีเป็นทุนเดินอยู่ จึงทำให้พืช สมุนไพรมีความสด สะอาด ปลอดภัย และได้ประโยชน์

โดยองค์ความรู้ที่ได้นำมาถ่ายทอดในกิจกรรมนี้ เป็นการต่อยอดจากกระบวนการช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจาก “หลักสูตรเสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ด้วยพืช สมุนไพรท้องถิ่น” เป็นการสร้างทักษะในการประกอบอาหารเพื่อดูแลสุขภาพ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ชมรมคนหัวใจเพชร ชุมชนรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงที่ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะให้เกิดองค์ความรู้และกรรมวิธีการปรุงอาหาร

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ภาพ / ข่าว : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ทอม / ธนบดี เจริญผล

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง