“ หลักสูตรเสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ณ ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล “ เชื่อมเครือข่าย สร้างกิจกรรม เสริมพลังชุมชน

“ หลักสูตรเสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต “ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพชมรมคนหัวใจเพชร ตามกรอบแนวคิด ชุมชนสุขปลอดเหล้า 8 ด้าน เพื่อสนับสนุน ช่วย ชม เชียร์ ว่าที่คนหัวใจเพชร ครอบครัว และชุมชน ในช่วงลด ละ เลิกเหล้า โดยใช้โอกาสสำคัญในช่วง 3 เดือนเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 11 – 12 กันยายน 2566 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้โครงการฤดูกาลสุขปลอดเหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษา 2566 จัดเวิร์คช็อปและส่งมอบหลักสูตร “ เสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ด้วยอาหารและสมุนไพรท้องถิ่น และนวด ประคบ แช่ กดจุด “ โดย คุณพิมพ์มณี เมฆพายัพ หัวหน้าโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมด้วยคณะวิทยากร คุณฟ้าปองดิน นาคขวัญ หมอแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก คุณปราณ นาคขวัญ นักออกแบบและจับคู่อาหารวัตถุดิบท้องถิ่น มาร่วมออกแบบกิจกรรม ให้กับชมรมคนหัวใจเพชรตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล

เดินทางมาสู่ฐานเรียนรู้ที่สาม ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ณ ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล ชุมชนคนสู้เหล้า จิตอาสา ที่คอยขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะ รณรงค์ ลด ละ เลิกอบายมุข ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ และด้วยที่ตั้งของจังหวัดสตูลติดชายฝั่งทะเลอันดามัน ทำให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ มีพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่หลากหลาย

” เป็นกิจกรรมดี ๆ ที่ทาง สสส. สคล. ได้นำความรู้มาถ่ายทอดในเรื่องของพืชสมุนไพรที่สามารถบำบัด ทำลายสารพิษในร่างกายของเรา โดยเฉพาะผู้ที่กำลังพักตับ หรือกำลังหยุดดื่มสุรา ทางเทศบาลตำบลคลองขุดให้ความสำคัญกับโครงการนี้มาโดยตลอด สนับสนุนงบประมาณสำหรับให้พี่น้องได้ร่วมทำกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อให้ตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเอง และคนในครอบครัว “

นายสุนทร พรหมเมศร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด

” ต้องขอขอบคุณสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่ตลอดมานะครับ
ให้มีการค้นหากิจกรรมแปลกใหม่ใช้ชุมชนได้ปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง ส่วนในเรื่องหลักสูตรเสริมพลังตับมีแผน
จะทำอาหารจากทรัพยากรในพื้นที่ คือ เมี่ยงคำหอยขาว
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี และชุมชนจะนำกลับไปใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ “

นายมุสตอฝา สุขมาศ
ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสตูล


” ทางภาคของเราก็มีการสนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เปิดโอกาสให้ชุมชนได้คิด ออกแบบกิจกรรม ว่าอยากไป
ในทิศทางไหน ซึ่งปัจจุบันทางส่วนกลางได้การสนับสนุนกิจกรรมมากมาย โดยเฉพาะครั้งนี้กับ หลักสูตรเสริมพลังตับ ที่มาเสริมทักษะการทำอาหารดูแลสุขภาพ ในอนาคตจะนำผลสำเร็จที่ได้มาต่อยอดสู่ชุมชนอื่น ๆ พร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เรากำลังขับเคลื่อนอยู่

ซึ่งจะนำความรู้ในครั้งนี้มาต่อยอดเป็นกิจกรรม
ให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายกับการแช่เท้า ขับพิษ
ในร่างกาย และรับประทานอาหารบำรุงสุขภาพ “

นายณัฐวัฒน์ กิตติธนาชูพันธ์
ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า

ภาคใต้ตอนล่าง


และในครั้งนี้ กับ ” หลักสูตรเสริมพลังตับ ฟื้นฟูพลังชีวิต ” กับการนำทรัพยากรในพื้นที่มาออกแบบเป็นอาหารที่บำรุงสุขภาพ เช่น น้ำสมุนไพร อาหารคาว อาหารหวาน และรวมไปถึงการทำสมุนไพรแช่เท้า ขับพิษในร่างกาย ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันในเรื่อง การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ นำวัตถุดิบท้องถิ่นมาทำอาหารบำรุงสุขภาพ ใช้สำหรับดูแลตัวเอง คนในครอบครัว โดยวางเป้าหมาย จัดตั้งเป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบของตำบล และจะขยายสู่ชุมชนที่สนใจ พร้อมกับเชื่อมงานด้านการท่องเที่ยวชุมชน ต่อยอดกระบวนการสู่กิจกรรม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้มาเรียนรู้ ผ่อนคลายกับพืชสมุนจากฝีมือแกนนำชมรมคนหัวใจเพชร ซึ่งสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในพื้นที่

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง
ภาพ / ข่าว : ธนบดี เจริญผล

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง