บ่าวงดเหล้า สาวพักตับตรัง ร่วมรณรงค์หยุดรถทางม้าลาย เพื่อความปลอดภัยทางถนน !


หนุ่มงดเหล้า สาวพักตับ จังหวัดตรัง ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้คอนเซ็ป
“ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงข้ามทางม้าลาย คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง”

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตรัง คุณไพรัช วัฒนกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า จ.ตรัง ได้มอบหมายให้ คุณปิยะนุช สุตตะโท เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับ คุณพยอม หนูนุ่ม แกนนำสาวพักตับอำเภอนาโยงพร้อมตัวแทนสาวพักตับจำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม

โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงข้าม คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง” พร้อมมอบหมวกกันน็อคให้กับนักเรียน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อ.เมืองตรัง จากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ณ บริเวณทางข้าม

มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 ได้กำหนดให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางข้าม” ในวันที่ 21 ของทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง สำหรับจังหวัดตรังได้มีอุบัติเหตุกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ณ บริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ดังนั้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง จึงได้กำหนดให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดตรัง โดยเฉพาะบริเวณทางข้ามให้เกิดความปลอดภัย และกำหนดให้ทุกอำเภอได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 21 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา โดยใชพลังของสังคมในการสร้างกระแสการรับรู้ สร้างความปลอดภัยทางถนนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น จากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด โดยมุ่งเน้นการดำเนินการ ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การปรับปรุงด้านกายภาพให้ทางข้ามมีความปลอดภัย การรณรงค์ในสถานศึกษาเพื่อสร้างความปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณทางข้ามหน้าโรงเรียน ประการสำคัญ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ได้ลดความเร็วของยานพาหนะในเขตชุมชน บริเวณที่ตั้งของสถานศึกษาและสถานพยาบาล รวมทั้งให้ชะลอความเร็วในที่คับขันทางร่วม ทางแยก ทางข้าม หรือทางม้าลายด้วย และให้ถือปฏิบัติในการหยุดรถเพื่อให้คนเดินข้ามถนนในทางข้ามหรือทางม้าลายทุกครั้ง

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
Facebook : งดเหล้าใต้ล่าง
ลิ้ง : https://www.facebook.com/southstopdrink7
สถานที่ : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

ข่าว / ภาพ : Facebook Mamka Piyanud

ธนบดี เจริญผล เจ้าหน้าที่คลังสื่อ ศุนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง