ผู้กำกับการตำรวจภูธรพิมาย นำตำรวจในสังกัดยกโรงพักงดเหล้าเข้าพรรษาปี 2

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ตำรวจภูธรพิมาย จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับ ประชาคมงดเหล้าอำเภอพิมาย ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดพิธีปฏิญาณตนลด ละ เลิกเหล้าพรรษาปี 2566 และสนับสนุน“โครงการตำรวจจังหวัดนครราชสีมางดเหล้าเข้าพรรษา ลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม” ณ หน้าสถานีตำรวจภูธรพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

พันตำรวจเอก สิทธิศักดิ พรหมหมื่นไวย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิมาย กล่าวว่า ภูมิใจที่สถานีตำรวจภูธรพิมาย ได้รับโล่สถานีตำรวจภูธรนำร่อง ลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษา จากผู้อำนวยการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เพราะสถานีสนับสนุนการทำงานของเด็กเยาวชน YSDN.และประชาคมงดเหล้าอำเภอพิมาย ปีพ.ศ 2565 ข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วม 106 นาย ผลลัพธ์คือสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้จำนวน 524,800 บาท สุขภาพ คุณภาพชีวติของตำรวจทุกนายดีขึ้น  และที่สำคัญสามารถให้บริการประชาชนได้ดีมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับ  โดยเฉพาะเด็กเยาวชนสามารถไม่กลัวตำรวจและเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ที่เชิญชวนสถานีตำรวจภูธรในสังกัด 51 แห่งเข้าร่วม“โครงการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมางดเหล้าเข้าพรรษาลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” เน้นให้ตำรวจทุกนายลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษา ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ เพราะหากข้าราชการตำรวจและบุคลากรในหน่วยงานมีสุขภาพที่ดี ก็จะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมถึงลดค่าเหล้า มาเป็นค่ากับข้าว ค่าใช้จ่ายอื่นๆในชีวิตประจำวัน มีความปลอดภัยไม่เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ตนเอง ครอบครัวและสังคมสงบสุขได้

ตำรวจภูธรพิมาย จึงได้เชิญชวนข้าราชการตำรวจงดเหล้าเข้าพรรษายกโรงพักเป็นปีที่ 2  ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รณรงค์เพื่อสร้างตำรวจต้นแบ ครอบครัวเป็นและสังคมสุขลด ละ เลิกเหล้า และยกระดับการทำงานของสถานีตำรวจภูธรพิมาย ภายใต้แนวคิด เปลี่ยนวงเหล้าให้เป็นวงกีฬามีการระดมทุนและสร้างสนามเปตองที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและบุคลากรในสังกัด เด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้หันมาเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลบุหรี่ สุราและยาเสพติด 

ร้อยตำรวจเอกวีระพงษ์ แดนพิมาย ประธานชมรมคนหัวใจเพชรพิมาย กล่าวว่าในปีพ.ศ.2566 สคล.และสสส.รณรงค์ภายใต้แคมเปญ “ปีนี้งดเหล้าเข้าพรรษา ทุกเพศ ทุกวัย” ซึ่งปีนี้พิเศษมากๆที่ทางตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นความสำคัญเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อทำให้มีสุขภาพดี  มีเงินเหลือใช้จ่าย และทำให้มีภาพลักษณ์ต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ สำหรับตำรวจภูธรพิมายที่ทำมาต่อเนื่อง ประชาคมงดเหล้าพิมายยังใช้กระบวนการ 5 ช. (ชวน ช่วย ชม เชียร์ เชิดชู) เพื่อให้ตำรวจทุกนายสามารถลด ละ เลิกเหล้าได้ตามที่ปฏิญาณตนบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา นอกจากนั้นมีการระดมทุนสร้างสนาม  เปตอง เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจ เด็กเยาวชนและประชาชน  หันมาเล่นกีฬาให้สุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

สำหรับชุมชนคนสู้เหล้าพิมาย เด็กเยาวชน YSDN.และแกนนำชุมชนคนสู้เหล้า ยังเน้นการเคาะประตูบ้านชวน ช่วย ชมและเชียร์คนดื่มให้ลด ละ เลิกเหล้าเข้าพรรษาและเลิกเหล้าต่อเนื่องทั้งปีเพื่อให้มีคนหัวใจเพชรมากขึ้นเรื่อยๆ จึงอยากใช้โอกาสนี้เชิญชวน “งดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้มาถึงแล้ว ขอเชิญชวนทุกหน่วยงาน ทุกท่าน ทุกเพศ ทุกวัยมาใช้โอกาสช่วงเวลา 3 เดือน เปิดประตูสู่ฤดูกาลสร้างสุขให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม เริ่มจากงดเหล้าเข้าพรรษานี้จนกระทั่งถึงสามารถ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ตลอดชีวิต” ประธานชมรมคนหัวใจเพชร กล่าว

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมรณรงค์ได้ที่เว็บไซต์ www.sdnthailand.com คลิกปุ่ม ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการงดเหล้าเข้าพรรษา และค้นหาสื่อรณรงค์ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และหากท่านใดต้องการคำแนะนำในการลด ละ เลิกการดื่ม สามารถปรึกษาได้ที่ โทร 1413 สายด่วนเลิกเหล้า หรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนกับน้องตั้งใจ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.1413.in.th

ภาพ/ข่าว : Kanyanan Tathip เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง