จังหวัดพัทลุง เตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

วันนี้ 26 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมกาบบัว (ชั้น5) ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

ก่อนเข้าวาระการประชุม นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานการประชุม ได้อ่านสารของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ประจำปี 2565 และขอเชิญคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดพัทลุงและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ร่วมยืนไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นเวลา 30 วินาที

จากนั้นนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องที่ดูแลอำนวยการความปลอดภัยทางถนน เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ยังให้สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

โดยตำรวจภูธรเมืองพัทลุงรายงานผลการเข้มงวดกวนขันวินัยจราจร 10 ข้อหาหลัก มีผู้กระทำผิด ทั้งสิ้น 422 ราย โดย ความผิดที่มากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัด

– ตำรวจทางหลวง 2 กองกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ได้รายงาน ผลการเข้มงวดกวนขันวินัยจราจร 10 ข้อหาหลัก โดย ความผิดที่จับกุมดำเนินคดีมากที่สุด 3 ลำดับได้แก่ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ความเร็วเกินกำหนด และไม่มีใบอนุญาตขับขี่

ทางด้านนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เน้นย้ำการใช้รถใช้ถนนของแต่ละอำเภอ และเส้นทางที่แขวงทางหลวงกำลังก่อสร้าง อยากให้ทำสัญญาณหรือสิ่งป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทุกเส้นทาง ที่สำคัญคือเส้นทางหลักอย่างเช่น 4 แยกเอเชีย ที่อยากให้เน้นย้ำ อาทิ ป้ายบอกทาง ป้ายบอกเลนถนนให้ชัดเจน จุดทางเบี่ยงและจุดกลับรถต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนมีความปลอดภัย

CR.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง 074 612404

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง