จังหวัดปัตตานีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 26 ธันวาคม2565 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 มีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุม ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ปกครองจังหวัด สรรพมิตร จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ศึกษาธิการ รจังหวัด นิติกร สสจ.ปัตตานี เจ้าหน้าที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานี ท้องถิ่นจังหวัด โรงพยาบาลปัตตานี และสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี ที่ห้องประชุม ศรีวาโย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง