ตรัง เตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คุณไพรัช วัฒนกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดตรัง และ คุณปิยะนุช สุุตตะโท เจ้าหน้าที่การเงิน สคล.จ.ตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง ที่ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องการเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ด้านการจัดตั้งด่านชุมชน นำเสนอสถิติอุบัติเหตุทางถนนรายเดือนและการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม อุบัติเหตุรายสำคัญและอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณจุดเกิดอุบัติเหตุใหญ่ อำเภอสิเกา และพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 2566 จังหวัดตรัง อย่างไรก็ตาม จังหวัดตรังจะเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดตรัง ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ต่อไป

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง