งดเหล้าปัตตานี ร่วมปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี สำนักงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566 นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนมีการใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัด ทำให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนถนนสายต่างๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้น และมักเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนสูงกว่าช่วงระยะเวลาปกติ 2-3 เท่า

ดังนั้น ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปัตตานี ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมเทศกาลเที่ยวของจังหวัดให้เกิดความปลอดภัย รองรับและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นระยะเวลา 7 วัน ให้สามารถลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนการบาดเจ็บ (admit) และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งความเสียหายด้านทรัพย์สินของประซาชน หรือนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ใช้รถใช้ถนนลดลงจากสถิติในปีที่ผ่านมา

จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดปัตตานี ขึ้น ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี และแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานจากส่วนราชการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มูลนิธิ และอาสาสมัครต่างๆ เครือข่ายต่างๆ มาร่วมประชุม และปฏิบัติงาน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์

นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ในงานภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม จังหวัดปัตตานีได้มีพิธีเปิดศูนย์ฯพร้อมปล่อยขบวนรถออกรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธาน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้สาธิตการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน๊อค

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง