ชาวตรังวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ เมาห้ามขับ

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางไพรัช วัฒนกุล ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดตรัง นายณัฐวัฒน์ กิตติธนาชูพันธ์ เจ้าหน้าที่ จาก ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ล่าง และ แกนนำเยาวชน YSDN จังหวัดตรัง นำทีมโดย นายธีรวัฒน์ สุทธินนท์ (ครูบัง) ได้จัดกิจกรรมเปิดบู้ทรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ และ ฐานกิจกรรมสำหรับเด็กๆในงาน“ชาวตรังวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเมาห้ามขับ” ณ ห้องประชุมชั้น 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดตรัง

“ชาวตรังวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเมาห้ามขับ”

โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพใหญ่ รวมถึงภาคีเครือข่าย อาทิ สภ.เมืองตรัง ปภ.จังหวัดตรัง โรงพยาบาลตรัง เป็นต้น มีการให้ความรู้เรื่องเหล้า และการเกิดอุบัติเหตุต่างๆจากคุณหมอโรงพยาบาลตรัง บริษัทกลางคุ้มครองอุบัติเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และคุณไพรัชร่วมให้ความรู้กับเด็กๆในครั้งนี้ด้วย รวมถึงหน่วยงานที่มาร่วมจัดบู้ทให้ความรู้และสาธิตการปฏิบัติการเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น เด็กๆที่มาเข้าร่วมต่างให้ความสนใจเข้าฐานความรู้ได้ครบทุกฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติภัยอุบัติเหตุให้จังหวัดตรังมีค่าการสูญเสียให้น้อยที่สุด

ดื่มไม่ขับ กรึ่ม กรึ่ม ก็ถึงตาย… ปีใหม่นี้ เดินทางกลับบ้านปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง