ชมรมคนหัวใจตำบลคลองขุด มอบเกียรติบัตร คนหัวใจหิน คนหัวใจเพชร งดเหล้า บุหรี่ ครบพรรษา ประจำปี 2565

13 ธันวาคม 2565 เวลา ที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายสุนทร พรหมเมศร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ สสจ.สตูล รพ.สต. สคล.สตูล สปสช. สสส. ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลคลองขุด ร่วมกันมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่มีจิตใจอันเข้มแข็ง และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้งดเหล้า งดบุหรี่ ครบพรรษา ประจำปี 2565 สำหรับเกียรติบัตรเป็นการมอบเกียรติบัตรในระดับ “คนหัวใจหิน” คือสามารถงดเหล้า บุหรี่ ในระยะเวลาช่วงเข้าพรรษา และคนหัวใจเพชรที่เลิกบุหรี่ได้ตลอดชีวิต

โดยการสนับสนุนงบประมาณจจากสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด เสนอโครงการโดย ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลคลองขุด เพื่อให้มีการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ คือ โครงการงดเหล้า งดบุหรี่ ครบพรรษาประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการจัดกระบวนการ หรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กร หรือกลุ่มประชาชนในพื้นที่ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชน โดยการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีความรู้เท่าทันเรื่องของเหล้า บุหรี่ และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยใช้ช่วงเวลาสำคัญ คือ ช่วงเข้าพรรษา ในการร่วมกันลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง