ปั่นเพื่อสุขภาพและมิตรภาพ เกาะสุกร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ภายใต้การดำเนินการของ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตรัง ได้จัดทดสอบการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะปลอดเหล้า ปลอดภัย เกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการกระจายรายได้สู่ชุมชน ภายใต้สโลแกน ปั่นชมเล กินแตงโม @ เกาะสุกร

การจัดกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือจากหลายส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และจากนักปั่นเพื่อสุขภาพทุกท่านกว่า 200 คน ที่มาทั่วทุกสารทิศในภาคใต้ นับเป็นการปั่นที่มีคุณค่า เพราะนักปั่นเพื่อสุขภาพ ไปร่วมสร้างการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพไปด้วยกันในพื้นที่เกาะสุกร จังหวัดตรัง

นายศิริพัฒ พัฒกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง

โดย นายศิริพัฒ พัฒกุล ในฐานะประธานชมรมจักรยานจังหวัดตรัง ได้กล่าวอีกว่าทางชมรมเองได้ตั้งเป้าหมายจัดกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดไปตามเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเส้นทางท่องเที่ยวกระแสหลักต่างๆ นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กล่าวว่า ทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวนับว่าได้มีอย่างหลากหลาย ทางจังหวัดตรังมีดีหลายอย่าง นอกจากเมืองอาหารที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาชิมแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมาเยือนอีกด้วย การปั่นครั้งนี้นับว่าเป็นการปั่นเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดตรัง โดยเกาะสุกรนั้นเป็นพื้นที่เป้าหมายที่เราจะไปในครั้งนี้ จุดเด่นที่นี่คือ แตงโม เพราะฉะนั้นเราจะต้องปั่นไปกินแตงโม ที่เกาะสุกร

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเยาวชน และ บุญประเพณี ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนล่าง